bide
   

 

Gustavs Šķilters

Pirmo reizi tēlnieks Šķilters (1874 - 1954) ierodas Burtnieku mājā 1909. g. 4.jūnijā, lai tur pavadītu vasaras brīvdienas. Kā visi mākslinieki, kas dzīvojuši šai mājā, arī Šķilters vēlas atveidot Kr. Baronu. Viņš aicina Dainu tēvu par modeli un, lai, ilgas stundas sēdot, nebūtu garlaicīgi, Barons vai nu stāstījis kaut ko, vai lasījis grāmatu. Tā arī -grāmatu klēpī tēlnieks atveidojis Baronu. Šis skulpturālais portrets tapis 1910. gadā. Vēlāk -1916. gadā Šķilters veidojis arī Dombrovska skulptūru. Arī 1910. gada vasaru Šķilters pavada Burtnieku mājā, bet rudenī atkal dodas uz Pēterburgu turpināt studijas.

No kreisas: Dārta Barona, Augusts Dombrovskis, Gustavs Šķilters, Krišjānis Barons.

 

Jaunumi

2007.gada 14.decembrī plkst.17.00
Rīgas 2.mūzikas skolas Lielajā koncertzālē
SVĒTKU KONCERTS
Ziemeļblāzmas ielā 38

Rīgas 2.mūzikas skolai – 50
Burtnieku namam – 100

 

 

Valsts aģentūras "Rakstniecības, Teātra un Mūzikas muzejs"
filiāle Kr.Barona muzejs. Kr.Barona iela 3 dz.5, Rīga, LV-1050