bide
   

 

Burtnieku namā apskatāmas Krišjāņa un Dārtas Baronu piemiņas istabas viņu bijušajā dzīvoklī.

Ekskursijas pieteikt
Kr.Barona muzejā Rīgā,
Kr.Barona ielā 3-5, tālr. 7284265.

Ekskursijas vada Kr.Barona muzeja speciālisti

Piedāvājam arī:

Tematisku ekskursiju:
„Barona vietas Rīgā” (ar autobusu). Ekskursijas laikā redzēsim Barona dzīves vietas Rīgā – Dārtas (tag.Ed.Smiļģa) ielu 23, Burtnieku namu (ar muzeja apmeklējumu), „Ziemeļblāzmas” pili, Suvorova (tag.Kr.Barona) ielu 3 (ar muzeja apmeklējumu), kā arī Brāļu kapus, Lielos kapus un A.Dombrovska ardusas vietu Ziemeļblāzmas parkā.

Tematisku ekskursiju:
„Barona vietas Kurzemē” (ar autobusu). Ekskursijas laikā redzēsim Barona dzīves vietas Kurzemē – dzimto vietu Struteles muižu, Struteles baznīcu, Dundagu, Valpenes kapus, Kubeles skolu (ar muzeja apmeklējumu).

Lekcijas un tematiskas ekskursijas Burtnieku namā vai Kr.Barona muzejā:

Augusts Dombrovskis – Vecmīlgrāvja kultūras mecenāts

Burtnieku nama iedzīvotāji

 

Jaunumi

2007.gada 14.decembrī plkst.17.00
Rīgas 2.mūzikas skolas Lielajā koncertzālē
SVĒTKU KONCERTS
Ziemeļblāzmas ielā 38

Rīgas 2.mūzikas skolai – 50
Burtnieku namam – 100

 

 

Valsts aģentūras "Rakstniecības, Teātra un Mūzikas muzejs"
filiāle Kr.Barona muzejs. Kr.Barona iela 3 dz.5, Rīga, LV-1050