bide
   

 KRIŠJĀNIS BARONS (1835 - 1922) Burtnieku mājā ierodas 1909. g. 22. martā. Tur Dainu tēvu sagaida daudz apsveicēju. Barona sievai Dārtai Dombrovskis uztic atslēgu glabāšanu un līdz ar to visu saimniecību. Šo pienākumu tad arī Dārta godam veic līdz pat mūža galam. Kā katram Burtnieku mājas iedzīvotājam, arī Baronu pārim ir savs zemes stūrītis, kuru abi rūpīgi kopj. Uz terases Barontēvam bija ierīkota maza darbnīca, kurā atradās galdnieka darbarīki unskrūvbeņķis. Tomēr visvairāk tiek strādāts, lai pabeigtu "Latvju Dainu" kārtošanu. 1909. gadā iznāk "Latvju Dainu" 3. sējuma 3. daļa. 1910. gada septembrī iznāk 4. sējums. 1911.gada 13.februārī Baronu ievēl par "Ziemeļblāzmas" goda biedru, kas liecina par to, ka, dzīvojot Vecmīlgrāvī, Barons nevairās no sabiedrības.

Kr.Barons

To apliecina arī daudzie viesi, kas apmeklē Dainu tēvu. Visbiežāk tie ir paši Burtnieku mājas iedzīvotāji - gleznotāji Jaunsudrabiņš, Kalve, Zeltiņš, tēlnieki Zaļkalns un Šķilters. Viņi gan atveido Baronu savos darbos, gan dāvina viņam savas gleznas. Pie Barona viesojas arī Fr.Brīvzemnieka kundze un uzdāvina Dainu tēvam baltu gaili, kuru Barons nosauc par Pēteri. Arī Anna Brigadere ciemojas Burtnieku mājā un dāvina Baronam balto ceriņu. 1914. g. Barons lasa 5 .un 6.sējuma korektūru, un 1915. gadā pēdējie divi "Dainu" sējumi nāk klajā. 1914. gada jūnijā viņsaulē aiziet Kr. Barona sieva Dārta. Tomēr Barons neatsaucas dēla aicinājumam pāriet uz dzīvi pie viņa Rīgā. 1918. gadā Barons sāk dzīvot Zaļajā skolā, jo Burtnieku māja stāv tukša, arī centrālapkure vairs nedarbojas un nav neviena, kas par veco Dainu tēvu parūpējas. Tikai 1919. g. Barons be pārceļas uz Rīgu pie sava dēla Kārļa.

 

Kr.Barona atmiņas par Burtnieku namu. (MS Word 188kb)

 

Jaunumi

2007.gada 14.decembrī plkst.17.00
Rīgas 2.mūzikas skolas Lielajā koncertzālē
SVĒTKU KONCERTS
Ziemeļblāzmas ielā 38

Rīgas 2.mūzikas skolai – 50
Burtnieku namam – 100

 

 

Valsts aģentūras "Rakstniecības, Teātra un Mūzikas muzejs"
filiāle Kr.Barona muzejs. Kr.Barona iela 3 dz.5, Rīga, LV-1050